Pauselijke Onderscheiding

Op 10 juni 2007 ontving Hans Besselink tijdens zijn afscheid als bestuurslid en adviseur van de Nederlandse Sint‐Gregoriusvereniging een hoge pauselijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot ridder in de Orde van Sint Sylvester. Deze onderscheiding kreeg hij voor zijn verdiensten op het terrein van de kerkmuziek, zowel op diocesaan alsook op landelijk niveau. De onderscheiding werd uitgereikt door mgr.dr. Theo Willemsen, bisschoppelijk vicaris voor liturgie en kerkmuziek in het bisdom Roermond.

De Orde van Sint Sylvester werd in 1841 ingesteld door paus Gregorius XVI om leken te eren die actief zijn in het apostolaat en de verkondiging. Als componist heeft Hans Besselink veel kerk‐muzikale composities geschreven, zowel voor instrumentale ensembles, eenstemmig koor, meerstemmig mannenkoor, gemengd koor met of zonder begeleiding en voor solostemmen. Ook schreef hij motetten op Latijnse teksten en liederen in de bekende Cantatoriumserie. De zettingen van Psalm 89 en Psalm 130 zijn ook opgenomen in de bundel "Gezangen voor Liturgie" en in het antwoordpsalmenproject "U zoekt mijn hart". Hij is ook componist van "Zet een nieuw gezang in, Hem ter ere" (1999) en "Cantabo Domino", één van de jubileumliederen bij gelegenheid van het 125‐jarig bestaan van de Nederlandse Sint‐Gregoriusvereniging in 2003. Als directeur van het Conservatorium was hij in 1984/1985 lid van de commissie Pausbezoek aan Limburg en verleende hij medewerking aan de vorming van het ad hoc samengestelde blazersensemble voor de begeleiding van de koor‐ en volkszang tijdens de Pausmis op het vliegveld Beek. Van 1992 tot 2001 was hij bisschoppelijk inspecteur kerkmuziek voor de Nederlandse kerkprovincie. Vanaf 1994 was hij mede actief voor de CEDAME (Conférence Européenne des Associations de Musique d’Église), de Europese Conferentie van Kerkmuziekorganisaties. In 1994 werd deze gehouden te Rolduc‐Kerkrade onder de titel ‘Kerkmuziek als bron van spiritualiteit ‐ De spiritualiteit van de kerkmusicus’. Verder is mede dankzij zijn inzet de kerkmuziekopleiding tot nu toe behouden op het Conservatorium van Maastricht.

Bij de uitreiking van deze hoge onderscheiding sprak Hans Besselink de hoop uit dat velen het Gregoriaans ‐ de aloude basiszang van de kerk ‐ blijven beoefenen. Wat betreft de Nederlandstalige en meerstemmige kerkmuziek betreft: "die zoeken hun weg wel". Zijn dankwoord werd afgesloten met een geïmproviseerd Alleluja dat afwisselend (samen‐dames‐heren) werd gezongen en afgesloten met een ‘sausje’ Gregoriaans.

Afbeelding niet gevonden