Componist

Componist Hans Besselink begon zijn carrière in de tijd dat hij zijn vader begeleidde aan het orgel. In de periode dat hij dirigent was, schreef hij op verzoek van zijn koren enige gezangen en bewerkingen. Toen hij als docent aan het Maastrichts Conservatorium werd verbonden, componeerde hij in opdracht enkele missen, onder andere Victimae Paschali en een Hoogmis voor Thorn. Ook enkele Evangelie-Declamaties en Communiezangen alsmede zeven ochtendliederen voor de zusters van Valkenburg dateren uit deze periode. Rond 1980 componeerde hij enkele psalmzettingen (de Psalmen 24, 89, 126 en 130) voor de serie Cantatorium. De zettingen van Psalm 89 en Psalm 130 zijn ook opgenomen in Gezangen voor Liturgie en in het antwoordpsalmenproject U zoekt mijn hart.

“In de liturgische composities zijn invloeden van Andriessen en Mul te herkennen. Duidelijke melodielijnen, een modale denkwereld vol kleurrijke uitwijkingen, een gregoriaans aandoende metriek en een opmerkelijke zelfstandige orgelpartij zijn aanwezig. Hans Besselink ‐ een groot liefhebber van de planten- en bloemenwereld ‐ gebruikte kleurige en sierlijke melodieën, speelse tegenbewegingen in zangstemmen of tussen zangsolo en orgel. In de Cantatorium-psalmen valt een voorkeur op voor de lichte 6/8 maat.” (Bron: F. Jespers, in Continuo, Praktijkschrift voor liturgie en liturgische muziek, 10e jaargang nr. 2 ‐ december 1995 ‐ 76)

Tevens componeerde hij liederen op wereldlijke teksten, onder andere voor leerlingen van zijn zus Mya. Ook componeerde hij kamermuziek in verschillende bezettingen, onder anderen op verzoek van zijn broer Wim.

Hieronder worden enkele werken van hem toegelicht:

Ballad of the drunken Sailor

Deze bewerking werd door de Mastreechter Staar tijdens verschillende concerten in het land ten gehore gebracht, onder andere in de grote Houtkamphal te Doetinchem (19 oktober 1968); in de concertzaal te Middelburg; in de Stadsschouwburg te Heerlen op 23 januari 1971; in de Canisiuskerk te Nijmegen waarbij door recensent A. Hiltermann in een krant het arrangement werd geroemd omdat “het melos en de geest van het lied ‘Ballad of the drunken Sailor’ intact bleven”; en in het Staargebouw te Maastricht op 24 juni 1973 ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Koninklijke Zangvereniging de “Mastreechter Staar”. Tijdens een feestelijk samenzijn ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Werkgemeenschap Grensland: Kreis Heinsberg ‐ Limburg op 3 november 1989 te Ubach-Palenberg en tijdens het Drie Steden Concert op 4 november 1989 in het Concertgebouw van Hengelo van het Sittards Mannenkoor onder leiding van dirigent Jos Besselink, zijn broer, begeleidde hij het koor op de piano.
Afbeelding niet gevonden Afbeelding niet gevonden Afbeelding niet gevonden

Limburgs Vedelensemble

Voor het Limburgs Vedelensemble componeerde Hans Besselink werken die op 10 oktober 1976 ter gelegenheid van het 325-jarig bestaan van het Boschveldcollege ten gehore werden gebracht.

Thorner Hoogmis

In het najaar van 1976 kreeg Hans Besselink de opdracht tot het componeren van een muziekstuk ‐ voor koor, orgel en blazers ‐ gebaseerd op oude Thorner melodie en uit te voeren in de liturgie in de Stiftkerk van Thorn. Dit resulteerde in de Thorner Hoogmis. De Stichting Abdijkerk bood deze compositie aan als geschenk bij het 10-jarig bestaan van het Abdijkoor en deze werd uitgevoerd bij de viering van dit jubileum.

NOS

Hans Besselink kreeg regelmatig opdrachten van de NOS (Toccata), Stichting Samenwerkende Koren Organisaties (Motet) en de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging.

In een op 14 december 1973 gedateerde brief van de NOS wordt Hans Besselink gevraagd mee te werken aan het programma composities door het componeren van een compositie van 7 minuten op tekst van Toccata (Fr. Van Oldenburg Ermke) geschikt voor uitvoering door een koor met een instrumentaal ensemble waarvan de samenstelling door de componist zelf mocht worden bepaald, “met dien verstande, dat wij bij voorkeur blazers ingeschakeld zien”.

Op 9 januari 1974 schreef Hans Besselink in een brief met bijgaand de partituur van Toccata: “Gaarne maak ik hierbij nog enkele kanttekeningen ten aanzien van de bezetting en uitvoering van deze partituur. Ik heb zo goed mogelijk gevolg willen geven aan uw verzoek om een combinatie van koor en instrumentaal ensemble. Bovendien vormen in dit geval de blazers niet de begeleiding van de zangers, maar vormen een grote zelfstandigheid. Zoals u echter zult begrijpen heeft deze combinatie wel consequenties voor een goede klankverhouding. Tegenover de voorgeschreven koperblazers kan niet een te klein mannenkoor worden geplaatst, daar het koper anders snel zal overheersen, vooral in forti passages. Bij de blazers zal vooral de 1e trompet moeten worden toevertrouwd aan een goede blazer om deze partij haar volledige waarde te geven. Vervolgens zullen de trombone partijen waarschijnlijk een toon hoger moeten worden getransponeerd, daar in de amateurgezelschappen, voor zover mij bekend, dikwijls trombones in bes worden gebruikt. Daar de interpretatie op de meeste plaatsen voor zichzelf kan spreken, heb ik gemeend mij te moeten beperken tot enkele aanwijzingen ten aanzien van de tempi, dynamiek of frasering. De tempi zullen echter beslist niet te snel moeten worden genomen met het oog op de reeds eerder genoemde klankverhouding en de verstaanbaarheid van de tekst. Tenslotte hoop ik gaarne dat diegenen die deze partituur zullen gaan verklanken er veel genoegen aan beleven. Vertrouwende uw opdracht naar uw genoegen te hebben uitgevoerd.”

KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) werd door Koning Lodewijk Napoleon in het leven geroepen onder de naam Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten. In 1851 is daaruit de huidige Akademie voortgekomen. Van het Instituut waren zowel geleerden als kunstenaars lid. De huidige Akademie telt alleen wetenschapsbeoefenaren. Op 15 mei 1998 kwamen kunstenaars en onderzoekers bijeen voor een symposium Wetenschap & Kunst en daar werd aandacht besteed aan overeenkomsten en verschillen tussen beide disciplines. In opdracht van de KNAW ter gelegenheid van haar 190-jarig bestaan componeerde Hans Besselink een Suite in vijf delen voor piano, fagot, klarinet, dwarsfluit en strijkinstrumenten. Dit werk werd door een ensemble van leden en medewerkers van de KNAW uitgevoerd op 15 mei 1998 in de Beurs van Berlage te Amsterdam.

Hoogmis Meerssense Basiliek

Hans Besselink componeerde voor het koor van de Meerssense Basiliek een mis voor Pinksteren en was zelf aanwezig bij de première van dit werk in de Basiliek van Meerssen met Pinksteren in 2012.

Hanlo-liederen

Mya Besselink nam in 2013 ‐ vier maanden na zijn overlijden ‐ het initiatief om de Hanlo-liederen ( 1977), op tekst van dichter en schrijver Jan Hanlo (geboren te Bandung, Nederlands-Indië op 29 mei 1912 ‐ overleden te Maastricht op 16 juni 1969), te laten uitvoeren. Uitvoerenden waren sopraan Kelly God en pianist Paolo Giacometti en de uitvoering vond plaats op 10 april 2013 in het Muziekgebouw aan het IJ te Amsterdam. Deze Hanlo-liederen bestaan uit de volgende teksten van Jan Hanlo:

Ik noem je bloemen;

Het water gaat langs de kanten heen;

Kroop de mist tussen de bomen;

De sterren niet ‐ Muze -.

U kunt hieronder de Hanlo-liederen afspelen.