Composities

GEESTELIJKE MUZIEK

meerstemmige composities/bewerkingen voor koor

Homo quidam (1954, Annie Bank)

Er is een roos ontsprongen (?)

Nu zijt wellekome (1960)

Christum Regem (1961)

In Jezu name (1962)

Die Spröde (1965)

Es ist ein Ros’entsprungen (1965)

On Christmas night (1965)

Herders hij is geboren (1965)

Media vita (1966)

Il est né (1966)

Oud kerstlied (1966)

In dulci jubilo (1968)

Responsorium Nativitatis (1971)

Missa Supra Victimae Paschalis (1975)

uit Psalm 130: De Heer is steeds barmhartig (1976)

uit Psalm 130: Uit de afgronden roep ik u Heer (1976, Annie Bank)

Heer open mijn lippen, Intrada (1976)

Uw woorden Heer zijn geest en leven, Evangelie acclamatie (1976)

Ave Maria (1976)

uit Psalm 89: Wat de Heer genadig verleende (1976, Annie Bank)

Geloofd zij God, Intredezang, Feest van de Heilige Drieëenheid (1978, Annie Bank)

Gelijk Gij uw majesteit, Evangelie acclamatie (1978)

uit Psalm 95: Nadert, buigen deemoedig, Intredezang (1978, Annie Bank)

uit Psalm 24: Wie dan mag bestijgen, tussenzang (1978, Annie Bank)

uit Psalm 80: Breng Gij o God, beurtzang voor de 27e zondag door het jaar (1978, Annie Bank)

uit Psalm 117: Gaat uit over de hele wereld, Communiezang voor Willibrordszondag (1978, Annie Bank)

Gustate et Videte (1978)

Ego sum via, Evangelie acclamatie (1978)

Hemelen dauwt uit den hoge, Advent-Kerstmis in B jaar (1978, Annie Bank)

Komt, volgt Mij, Communiezang voor de derde zondag door het jaar (1978, Annie Bank)

Mijn hart wil naar Uw uitspraken leven (1978)

uit Psalm 22: Halleluja, loven mogen de Heer, Evangelie acclamatie (1979, Annie Bank)

De Heer heeft zijn engel gezonden naar mij, Intredezang nr. 51 (1979, Annie Bank)

St. Jan de Doper 24 juni, Intredezang: beurtzang naar Psalm 71 (1979)

Uit Psalm 116: Als de Heer doet keren de ballingen Sions (1979, Annie Bank)

Ik ben het levend brood (Johannes 6: 51-52), Halleluja-vers i.h.b.v. Sacramentsdag in jaar A, B en C O Suver maecht van Ysrael (1984, herzien in 1989 en 1997)

Ave plena gratia (1984, herzien in 1989)

Vrees niet, Maria (Lucas 1, 30-32)(?)

De beker des heils (1983)

Halleluja! (1983)

Heer herinner u de namen van hen (1984)

Looft uwe God (1985)

uit Psalm 95: Zingt een nieuw lied (1985)

God kom ons redding brengen, motet (1988)

Ave Maris Stella, Hymne (1989)

Heilig, heilig: Lam Gods (1993)

Heer ontferm U over ons (1993)

Veni Sancti Spiritus (1994)

Markusmis (1997)

Zet een nieuw gezang in, Hem ter ere, lofzang Judit 16, 1.13.14 (Pasen 1999, NSGV)

Komt en zingt met ons mee (2000)

Cantabo Domino, motet voor drie stemmen, Psalm 13,6 (2002, NSGV)

uit Psalm 89, tussenzang voor de zondagen door het jaar (2005, Annie Bank)

Een ster ging op uit Israël (2006)

Gedenken wij dankbaar (?)

St.Caecilia mis: Sanctus, Charles Gounod (2010)

Domine salvam fac (?)

In te speravi (?)

O Magnum Mysterium (?)

Rorate Coeli mis (?)

Omnes Gentes (?)

God wilde een landman wezen (?)

Eer zij de heerlijkheids Gods, Evangelie acclamatie (?, Annie Bank)

Ik ben de wijnstok, Alleluja-Halleluja (?, Annie Bank)

En gij kind zult worden genoemd profeet, Alleluja-Halleluja (?, Annie Bank)

De Heer gaf mij antwoord, Loven wil ik de Heer (?, Annie Bank)

Gezegend de Heer (?, Annie Bank)

Gij zijt die mijn kern hebt gevormd (?, Annie Bank)

Gij zijt Petrus (?, Annie Bank)

Vervuld is mijn mond van Uw lof (?, Annie Bank)

Documentatie Nederlandse Kerkmuziek (www.donek.nl) heeft 37 werken van Hans Besselink gedocumenteerd.

Liederen (eenstemmig) onder begeleiding

Een lied van de Mensenzoon (1981)

Liederen van de eerste zes dagen (1982)

Laat het ieder horen (2000)

Ave Maria, duet voor sopraan en bas, piano (2003)

7 Antifonae ad vesperas in Dominica Resurrectiones, sopraansolo en strijkkwartet (?)

WERELDLIJKE MUZIEK

Liederen

Kom ga mee, solo (?)

Wenn Freunden aus einander gehn (?)

Gewijde Klokken (1965)

O Nederland let op uw zaak (1966)

NumadeIn herbstliche Nächte (1966)

Elenka (1967, Harmonia Hilversum)

De Riepe Gaste (1968)

Hoaksebarge (1968)

“Ballad of the drunken Sailor” (1969-1970)

La fille du roi Loys (1969)

Auld lang syne (1971)

Rule, Britannia (1971)

Swaz hie gat umbe (1972)

Three love songs: Think’st Thou (1974)

Three love songs: Come Away (1974)

Three love songs: It was A Lover (1974)

I Een bij te ‘s Gravenhage, duet voor sopraan en alt, limerick van Kees Stip, (1975)

II Een grote kruisbek te Maastricht, duet voor sopraan en alt, limerick van Kees Stip, (1975)

III Een vos te Amsterdam, duet voor sopraan en alt, limerick van Kees Stip, (1975)

IV Serenade van de Sardien, duet voor sopraan en alt, limerick van Kees Stip, (1976)

V Dans van de Houtworm, duet voor sopraan en alt, limerick van Kees Stip, (1976)

Hanloliederen: Ik noem je bloemen (1977); Het water gaat… (1977); Kroop de mist (1977); De sterren niet (1977)

Divertimento (1978)

Zit pap toes (1981)

Avondvesper (1989)

Nachtmuziek (1990)

Nocturne (1990)

Der Tag geht nun zu ende (1999)

Sjier Lasjalom (2000)

Noten voor tonen (2000)

Maar de reizen namen geen einde (2000)

Welke troebele rivier, moderato (2001)

Welke troebele rivier, andante (2002)

Wij waren vrolijk, allegretto (?)

ik begrijp de mensen niet (2003)

Het licht dat op het water drijft (2005)

Omgeven door veld en bos en heide (?)

Mie Kirchroa (?)

Aun hini gouz (?)

Instrumentaal

Trio in Bes, voor fluit, klarinet in Bes, hobo (1969)

Fuga over Mi-Ut-La, voor twee piano’s (1969)

Passacaglia, voor orgel (1969)

Toccata, voor trompetten, hoorn trombone (1970, i.o.v. NOS)

Kwintet in F, voor fluit, hobo, klarinet in Bes, hoorn in F en fagot (1970)

Parabell, voor klarinet en piano (1970)

?, andante (1970)

Basilica, voor klarinet en piano (1970)

?, andante (1972)

Eos, voor altblokfluit en vier vedels (1974)

Salva, voor altblokfluit en vier vedels (1974)

Ambulatio, voor altblokfluit en vier vedels (1974)

Invocatio, voor viool (1975)

Moderato (1976)

Jeremiade (1976)

Moderato (1976)

Faune, voor fluit, hobo, viool, altviool, cello, tenor, harp of piano (1976)

1. Adagio (1977)

2. Vivace (1977)

1. Serenade, kwintet voor fluit, hobo, klarinet in Bes, hoorn in F en fagot(1977)

2. Pastorale, kwintet voor fluit, hobo, klarinet in Bes, hoorn in F en fagot (1977)

3. Choral, kwintet voor fluit, hobo, klarinet in Bes, hoorn in F en fagot (1977)

4. Scherzo, kwintet voor fluit, hobo, klarinet in Bes, hoorn in F en fagot (1978)

5. Polonaise, kwintet voor fluit, hobo, klarinet in Bes, hoorn in F en fagot (1978)

?, scherzo (?)

Kwintet, voor fluit, hobo, klarinet in Bes, hoorn in F en fagot (1977-1978)

2. Dans (1979)

Ascot Gavotte, voor fluit, hobo, klarinet, trompet, hoorn en strijkers (1980)

Cygan, voor viool, klarinet en accordeon (1981)

Polka Lubelska, voor viool, klarinet in Bes en piano (1981)

Walczyk Lubelski,voor viool, klarinet in Bes en piano (1981)

?, andante (1982)

?, viool 1 en 2, altcello, klarinet, fagot en piano (1997)

Siciliano, voor twee klarinetten en piano (2003)

?, andante (?)

?, moderato (?)

“Valse Lente” (?)

GELEGENHEIDSWERKEN

Elfenfeest (?)

Beatus vir (1974)

Thorner Mis (1976-1977)

Berceuse (1982)

Huwelijk nichtje (1985)

Lied van Licht en Liefde (1987)

Divertissement Pour Antoine (1990)

Kinderversjes (1990)

Divertimento (1990)

Pastorette (1990)

God die in het begin (1990)

Voor Ruben (1992)

Introductie en choral ter ere van de patroonheiligen Johannes en Nicolaas (1994)

Eeuwfeest Jos Besselink (1894-1994)

Leven in dienst van God en mens (1998, NGSV)

Suite in vijf delen (1998, i.o.v. KNAW 190 jaar)

I Introduction (sérénade romanesque)

II Prelude (sans paroles)

III Interlude “pointillé” IV Postlude (elegie)

V Finale Iam lucis orto sidere (?)

Iam, iam virent prata (?)

3. Tempo hoc laetitiae (?)

Tantum ergo sacramentum (?)